Általános Szerződési Feltételek

Bemutatói Szerződés- Kockázati Figyelmeztetés

A jelen bemutatói szerződés elfogadásával kinyilatkozom, hogy tudomásul veszem és elfogadom, a bemutatók alatt ismertetett, felkutatott és publikált piaci lehetőségek nem jelentenek konkrét vásárlási vagy eladási javaslatot a bemutató résztvevői számára, ezeket a kereskedést bemutató példáknak kell tekinteni. A bemutatón elhangzó elemzések kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak.

A bemutatói szerződés Elfogadásának módja a bemutatóra történő jelentkezéskor a weboldalon az ASZF kipipálása. Az ASZF kipipálása egyben jelzi, hogy a jelentkező annak tartalmát elolvasta, megértette és elfogadta.

A bemutató résztvevője / vevője az, aki jelentkezik a bemutatóra a weboldalon keresztül.

A bemutatón résztvevő tisztában van azzal, hogy a tőzsdei/forex kereskedés minden pillanatban kockázatot jelent a kereskedő részére, ami nem mindenki által vállalható. A résztvevő a szerződés aláírásával elismeri, hogy a kereskedési kockázatokra felhívták a figyelmét.

Az résztvevő a szerződés elfogadásával kinyilatkozza, hogy megérti, a kereskedés kedvező, és kedvezőtlen eredményt is hozhat. Miután a legkörültekintőbb eljárás mellett is fennáll annak a lehetősége, hogy a résztvevő kezdeti tőkéjének egy részét vagy egészét elveszti, ezért kérjük, ne kereskedjen olyan összeggel, melynek elvesztését anyagilag nem engedheti meg magának. Minden résztvevőnek felhívjuk a figyelmet, hogy gyakorló (DEMO) számlán érdemes a kereskedést megismerni, kipróbálni, gyakorolni.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy kizárólag őt terheli felelősség a kereskedésből elszenvedett veszteségért, egyéb kárért, ami a bemutatón közölt információk használatából, az elemzésekből vagy az abból való következtetések levonásából származik.

A sikeres kereskedés számos tényezőtől függ, melyek közé tartozik a kereskedési módszer, valamint a résztvevő saját pszichológiai magatartása, de ezek nem kizárólagos tényezők.

A résztvevőnek ezúton is felhívjuk figyelmét, hogy kereskedései előtt kérje ki egy befektetési tanácsadó véleményét, mielőtt használni kezdené a bemutatott módszert. A bemutatott kereskedési módszert szakavatott traderek számára fejlesztették ki, akik teljes mértékben tisztában vannak a kereskedéssel járó kockázatok jellegével és mértékével.

Minden stratégia a jelenhez és a jövőhöz képest múltbéli adatok alapján lett tesztelve, használva és kialakítva. A múltbéli működés nem garantálja a jövőbeli eredményeket. Amennyiben a résztvevő úgy dönt, hogy a bemutatott kereskedési stratégiát kereskedni kívánja, azt kizárólag a saját felelősségére teszi.

A résztvevő elfogadja, hogy a bemutatott stratégia az előadó saját szellemi terméke és annak továbbadása, terjesztése, kizárólag az előadó írásos engedélyével megengedett. Ennek megsértése esetében az előadót 1.000.000 Ft ( egymillió forint ) kártérítési összeg illeti meg a résztvevő féltől.

A kiválasztott bemutató / termék vételárának kiegyenlítését, a Résztvevő ( egyben Vevő ) bankkártyás fizetéssel tudja teljesíteni. A megrendelés a pénz beérkezésével tekinthető csak véglegesnek.

Bankkártyás fizetés esetén a Résztvevő / Vevő átirányításra kerül a Stripe biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetési oldalára, ahol a Vevő még egyszer ellenőrizheti, hogy a megvásárolni kívánt termék/szolgáltatás és a vételár helyes-e.

A Stripe fizetési oldal adattartalma titkosított és védett, tartalmáról a Szolgáltató sem szerez tudomást. A tranzakció során a kártyaszámot, a kártya lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláírás csíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot szükséges megadni. A tranzakció elindítását követően a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége, fedezeti és vásárlási limit kerül ellenőrzésre a kártyakibocsátó bank által. Amennyiben a kártyaadatok az ellenőrzést követően megfelelőnek bizonyulnak, a fizetendő összeget a bank zárolja a kártyán. Az összeg számlán történő terhelése számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.

További információ a bankkártyák kibocsátójától kérhető. Bankkártyás fizetés fejében a Szolgáltató többletdíjat nem számít fel.

A vételár kifizetését követően a Szolgáltató a Résztvevőnek / Vevőnek emailen értesítést küld a megrendelt bemutató / képzés hozzáférésének módjáról.

A Résztvevő / Vevő a megvásárolt bemutató digitális tartalmaihoz emailen hozzáférést kap, ami határozatlan időre szóló, nem kizárólagos, át nem ruházható. A digitális tartalmakat a „www.profit.hu web irodájában a belépést követően a képernyőn megjelenítheti, és a számítógép memóriájában ideiglenesen tárolhatja. A Résztvevő / Vevő a tartalmakat kizárólag magáncélra, saját ismeretei bővítése és saját képességei fejlesztése céljából használhatja fel.

A tartalmak bármilyen más módon történő felhasználásához, így különösen módosításához, átdolgozásához, kinyomtatásához, fénymásolásához, átvételéhez, adatbázisban történő tárolásához, letölthetővé tételéhez, továbbá a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalához, értékesítéséhez, harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételéhez a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A Résztvevő / Vevő köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a Honlap zárt felületére, a Szolgáltató szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a Honlaphoz kapcsolódik.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a termékekhez/szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását megtagadja, vagy azt bármikor visszavonja, ha a Résztvevő / Vevő a megrendelés során valótlan, hiányos adatokat adott meg, vagy ha a Résztvevő / Vevő a termékek/szolgáltatások felhasználására vonatkozó szabályokat megszegi.

A Résztvevő / Vevő bármikor jogosult a termékekhez/szolgáltatásokhoz való hozzáférése megszüntetését és a Szolgáltató által kezelt személyes adatainak törlését kezdeményezni e-mail útján az iroda@profit.hu e-mail címre elküldött elektronikus üzenettel. A hozzáférés Résztvevő / Vevő által kezdeményezett megszüntetése azonban nem jár a vételár visszafizetésével.

Résztvevő / Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a szerződés fentiek szerinti teljesítését, továbbá a digitális tartalmak felhasználásának fentebb meghatározott feltételeit.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. A résztvevő ezen nyilatkozatot, jóváhagyólag, önként, kényszertől mentesen, saját kezűleg fogadja el.

Előfizetések adatainak kezelése:

Az előfizetések használatával előfordulhat, hogy személyes adatokat tárol, és attól függően, hogy mely harmadik fél fizetésfeldolgozót használja az előfizetések kifizetésére, előfordulhat, hogy személyes adatokat oszt meg külső forrásokkal.

Amit összegyűjtünk és tárolunk
Az ismétlődő előfizetések feldolgozása céljából tároljuk az ügyfél nevét, számlázási címét, szállítási címét, e-mail címét, telefonszámát. Hitelkártya/fizetési adatait nem tároljuk, azt a biztonságos Stripe fizetési kapu kezeli, olvassa el az adatvédelmi szabályzatát a további részletekért.

A Stripe-ot PCI-tanúsítvánnyal rendelkező auditor ellenőrizte, és PCI szolgáltatói 1. szintű tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez a fizetési ágazatban elérhető legszigorúbb tanúsítási szint. Ennek elérése érdekében a legjobb biztonsági eszközöket és gyakorlatokat használják a Stripe magas szintű biztonságának fenntartásához.